KLİNİK ARAŞTIRMALAR

Write By: selmanadmin Published In: Araştırmalar Created Date: 2014-09-20 Hits: 3522 Comment: 0

Androgenetik alopesi tedavisinde plasental 5-alfa-redüktaz inhibitörlerinin etkinliğinin tespitine yönelik randomize,  çift-kör, plasebo-kontrollü bir deney.

Peter. I. Shishko, Pavel K. Kovalev,

Kaynak

Klinik Araştırma ve Geliştirme M 1st MMA Moskova, Rusya

Özet

ÖZGEÇMİŞ:

 

Androgenetikalopesi(AGA),duyarlı bireylerde androgene hassas saç foliküllerinin yapısal minyatürleşmesi ile karakterize edilir ve anatomik olarak saç derisinde belirli bir desende tanımlanır. Biyo-kimyasal olarak, bu rahatsızlığa katkıda bulunan faktörlerden biri, testosteronun (T) enzim5-alfaredüktaz(5AR) aracılığıyla dihidrotestosterona (DHT) endojen dönüşümüdür.Bu metabolizma, selim prostatikhiperplasinin (BPH) başlaması ve ilerlemesinde de kilit noktadır. Ayrıca, AGA’nın,BPH tedavisinde kullanılan ilaçlara ve ajanlara tepki verdiği de görülmüştür.  Özellikle, bazı botanik bileşiklerin BPH’ye karşı etkili olduğunun daha önce gösterilmiş olması da dikkate değerdir. Burada,bu botanik maddelerin AGA tedavisindeki yararlarını incelemek amacıyla yapılmış plasebo-kontrollü,çift-körilk araştırma örneğini rapor etmekteyiz.

AMAÇLAR:

Bu araştırmanın amacı, plasentatürevi5ARinhibitörleri ve13-sitosterolü, AGA tedavisinde test etmektir. Araştırmanın denekleri, yaşları 23 ile 64 arasında değişen sağlıklı ve hafif-orta AGA’dan muzdarip erkeklerdir.

SONUÇLAR:

Bu pilot araştırmanın sonuçları, tedaviye oldukça olumlu bir tepkiyi göstermişlerdir.

 

Yürütmeden habersiz (blinded) araştırma ekibi, değerlendirme raporuna göre, aktif araştırma formülü uygulanan deneklerden %60’ı (6/10) son vizitede gelişme kaydetti şeklinde değerlendirme yapmıştır.

 

KANAATLER:

Bu araştırma, ilk kez olarak, AGA’ya karşı plasental 5AR inhibitörlerin etkinliğini ortaya koymuştur ve artık daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılabileceğini gösterir.

-